8 Nis 2010

Bir Duyuru: Çin Hükümeti Bursları

Konu: Öğrenci Bursları

İLGİ: Dışişleri Bakanlığının 21/12/2009 tarih ve B.06.0.İKGY.0.0-868.40-2009/560871/III sayılı yazısı.

Şanghay’ın en büyük üniversitesi olan ve Çin genelinde en fazla yabancı öğrenci barındıran kurumlar arasında yer alan Fudan Üniversitesi’nce 2010-2011 akademik yılı için lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine 15 adet burs sağlanacağı belirtilmektedir.

Burslar ile ilgili bilgiler ekli dosyada yer almakta olup, daha ayrıntılı bilgilere ve başvuru formuna http://iso.fudan.edu.cn/xuexi_sh.htm internet adresinden ulaşılması mümkün olmaktadır.

Sözkonusu burslara son başvuru tarihi 15 Mayıs 2010’dur.
YÖK Başkanlığı

Hiç yorum yok: